Yunni and Maxine Pao Memorial Fellowship

The Grainger College of Engineering awards nine fellowships each year to high-achieving graduate students in the CS or ECE department.

Past Winners

2023-24
Yi Fung
Jie Huang
Yu Meng
Jun Wu
2022-2023
Xudong Sun
2021-2022
Haoran Qiu
Boxin Wang
Zifeng Wang
Yu Zhang
2020-2021
Zane Ma
Shengzhong Liu
Yunan Luo
2019-2020
Zhongzheng(Jason) Ren
Huajie Shao
Jiaming Shen
Tuo Yu
2018-2019
Xiaohong Chen
Wing Lam
Yuchen Su
Ji (Carl) Yang